Opprett varsel

Økonomisk krise og vanlige mennesker

Publisert etter tavex kategori Nyheter på 09.06.2016
Gullpriser (XAU-NOK)
25908,90 NOK/oz
  
- 5,20 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
332,56 NOK/oz
  
+ 1,66 NOK

 

«Enhver som tror at eksponentiell vekst på vår klode kan fortsette for evig, må være en av to: enten dement eller økonom» – Kenneth Boulding, økonom

 

Hva er det som foregår i økonomien og i finansverdenen? Hvordan forklare dette til vanlige mennesker? Hva kan man forvente av økonomien og finansverdenen? Det er ikke noe godt i vente – eller som Winston Churchill sa: «Blod, svett og tårer.»

Med andre ord, som et resultat av trykking av nye penger blir pengene billigere og varene dyrere. Den prosessen er i gang akkurat nå. Mengden av penger økes direkte. Pengeinnsprøytninger i en størrelsesorden på 100 milliarder er ikke uvanlig i USA lenger. Det får meg til å lure på hvorfor ikke vanlige mennesker kan trykke nye penger på kopimaskiner for å styrke sin egen skakkjørte økonomi, når stater kan gjøre det selv? Også indirekte, gjennom alle slags statlige obligasjoner og andre former for lån. Man kan kalle dette hva man vil, men faktum er at pengemengden i verden økes.

Gjeldsnivået er høyt internasjonalt

Ethvert tenkende menneske kan forstå at en slik situasjon ikke kan vare evig. Ved å se på historien kan man forstå hvordan dette har blitt løst tidligere. Heldigvis er den full av løsninger, men dessverre skremmer alle disse løsningene livet av regjeringer og sentralbanker. For å ikke plage leseren med eksempler fra romertiden, kan vi se på de siste 30 årene. I Europa ble økonomiske problemer løst ved å trykke penger, og man ble «rik». Dette skjedde i Jugoslavia, Polen, Ukraina, Hviterussland, Bosnia og i Georgia. Men også i Sør- og Mellom-Amerika: Mexico, Bolivia, Argentina, Brasil og Nicaragua. I Afrika: Angola, Madagaskar, Mosambik, DR Kongo og Zimbabwe.

Hvis trykking av nye penger hadde løst økonomiske problemer, hadde vi for lengst vært i paradis. Da man i ovenfor nevnte stater forstod at det å lage penger ut av løse lufta ikke førte noe godt med seg, vendte man tilbake til sunn fornuft og bandt pengene enten til dollar, euro eller en annen stabil valuta. Dessverre har vi nå kommet i en situasjon hvor disse såkalte stabile valutaene selv går gjennom liknende prosesser – den eneste forskjellen er at globaliseringen har gjort systemene større og prosessene mer tidkrevende.

Gjeldsnivået både i USA og i Europa er hinsides all fornuft, men denne prosessen kan ikke stoppes lenger. Spørsmålet er hvem som skal betale for dette. Mest sannsynlig vil gjeld bli «betalt» gjennom dramatiske endringer i pengeverdien, med en voldsom prisøkning og en betydelig reduksjon av levestandarden. Lovnader om at det snart blir bedre vil ikke bli innfridd, fordi ingenting i systemet har blitt forandret. Man prøver bare å flytte gjeldsbyrden over til noen andre.

Hva betyr alt dette for vanlige mennesker?

Hyperinflasjon betyr bare en ting: oppsparte penger går tapt eller mister verdi. Det er ingen unntak å finne i historien. En antakelse om at den nåværende økonomiske krisen vil løse seg innenfor rammene av nåværende finanspolitikk, vil derfor måtte klassifiseres som en vrangforestilling, og ikke økonomisk teori.

Hyperinflasjon er en irreversibel prosess og vil ende med en pengereform. På nåværende tidspunkt er hyperinflasjon fortsatt et tabutema. Den dagen den inntreffer, blir man sannsynligvis overrasket over at ingen klarte å forutse det. Men tegnene er klare allerede. Man må ta konsekvensen av tegnene i overensstemmelse med sin egen sunne fornuft og ikke med tallene fra statistisk sentralbyrå. Nesten alle prisene har økt i forhold til i fjor. Og den prosessen fortsetter.

Det vil ikke komme noen råd fra regjeringen når det gjelder dette, og hver og en må observere, avgjøre og ta ansvar selv. Generelt er rådene følgende: ikke stol på offentlige informasjonskanaler; oppbevar egne midler selv, ikke i banker; oppbevar dine eiendeler i verdier som du vet vil overleve inflasjonsprosessen; bevar sunn fornuft; få forståelse for krisene ved å se på historien, og støtt dine nærmeste.

Du kan også gjerne lese