Opprett varsel

Bankkrise vil resultere i uro, CBDC-adopsjon og fullstendig overvåkingsøkonomi

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 09.05.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24540,80 NOK/oz
  
- 376,80 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
312,39 NOK/oz
  
- 12,09 NOK
bankkrise

Bankkrisen i USA, som resulterte i tre bankers fiasko, har ført til spekulasjoner om at sentralbankens digitale valutaer (CBDCs) og etableringen av en komplett overvåkingsøkonomi blir orkestrert. Denne artikkelen utforsker perspektivet til Lynette Zang, Chief Market Analyst ved ITM Trading, som argumenterer for at det kreves en betydelig krise for at publikum skal akseptere CBDCs, og at det til slutt vil føre til en full overvåkingsøkonomi.

Den vedvarende bankkrisen i USA, som førte til kollapsen av tre banker – Signature, Silicon Valley Bank og Silvergate – har sannsynligvis blitt orkestrert for å bane vei for sentralbankens digitale valutaer (CBDCs) og etableringen av en «komplett overvåkingsøkonomi.» Lynette Zang, Chief Market Analyst ved ITM Trading, hevder dette perspektivet.

Zang forklarer at en tilstrekkelig stor krise er nødvendig for at publikum skal akseptere CBDC. «Dette overfører også verden til en total overvåkingsøkonomi som sentralbanken kan kontrollere direkte hvis all formuen din er innenfor systemet.»

CBDC-er er fiat-tokens opprettet og administrert av sentralbanker, og fungerer som et offisielt byttemiddel, som ligner på kontanter. Selv om de tar sikte på å forbedre transaksjonshastigheten og sikkerheten, hevder kritikere at de kan brukes til å overvåke, spore og sanksjonere enkeltpersoner, og dermed undergrave personvernet og sivile friheter.

Med fem tiår med erfaring innen finans, inkludert stillinger hos Larson Lehman og American Express, mener Zang at CBDC-er er uunngåelige og vil bli introdusert under en krise for å redusere økonomisk skade.

Hun forventer at under en betydelig krise vil meningsmotstandere bli stille hvis de tror at CBDC-er vil «redde dagen.» Zang argumenterer imidlertid for at dette ikke er tilfelle, og at CBDCs vil innlede en full overvåkingsøkonomi.

CBDC-er tilbyr også potensialet for mer presis implementering av pengepolitikken, for eksempel å pålegge brukere negative renter, noe som får bankkontosaldoene til å krympe over tid.

Zang understreker at CBDC først og fremst handler om kontroll. Innføringen av en CBDC signaliserer ikke slutten på denne krisen, men snarere neste fase.»

De-dollarisering

Etter Russlands invasjon av Ukraina, innførte USA og de vestlige allierte strenge sanksjoner mot Russland, inkludert frysing av 600 milliarder dollar av utenlandske eiendeler og ekskludering av russiske banker fra det globale SWIFT-betalingssystemet.

Zang bemerker at disse handlingene har akselerert Moskva og dets alliertes innsats for å skape et alternativ i amerikanske dollar for internasjonal handel. BRICS-alliansen (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) planlegger å avduke en ny reservevaluta på møtet i august.

Zang hevder at «kamplinjer har blitt trukket» og at USA har vært arrogante i å diktere hvem som kan delta i det globale finansielle systemet.

Hun spår at Det internasjonale pengefondets spesielle trekkrettigheter (SDR), en reserveaktiva som består av ulike valutaer, vil tjene som den nye reservevalutaen og lette de-dollariseringen.

Zang forklarer at land som har eiendeler pålydende dollar kan sette dem inn i IMF, som kan konvertere dem til SDR, som deretter kan veksles til andre valutaer. «BRICS-valutaene kan ha en større vekt innenfor SDR… De-dollarisering kan lettere oppnås ved å bruke IMFs substitusjonsfond.»

Gull sin rolle

Ettersom de-dollariseringen akselererer og verden beveger seg mot å ta i bruk CBDC-er, anbefaler Zang å investere i fysiske edle metaller.

Zang fremhever at gull historisk sett har vært den sikreste og mest pålitelige metoden for å sikre seg mot en fallende dollar, og understreker at slike sykluser er nødt til å gjenta seg.

«Over 4800 valutaer har opplevd det vi er vitne til nå,» hevder hun. «Vi er på slutten av denne valutaens livssyklus, og det er grunnen til at jeg er i gullbransjen… Gull lagret hjemme har ingen politisk risiko.»

Fremveksten av sentralbankens digitale valutaer har vært et heftig debattert tema, med talsmenn som hevder at de kan forbedre transaksjonshastigheten og sikkerheten, og kritikere advarer om deres potensial til å undergrave personvernet og sivile friheter. Lynette Zangs perspektiv gir en unik innsikt i saken, og fremhever de potensielle konsekvensene av CBDCs i en full overvåkingsøkonomi. Ettersom de-dollariseringen akselererer, anbefaler Zang å investere i fysiske edle metaller som gull for å sikre seg mot en fallende dollar.

Du kan også gjerne lese