Opprett varsel

Industriell etterspørsel vil skape et massivt underskudd i sølvmarkedet også i år

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 05.06.2024
Gullpriser (XAU-NOK)
24563,70 NOK/oz
  
- 214,60 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
313,32 NOK/oz
  
+ 0,23 NOK

Sølvprisene vil fortsette å støttes av mangel i markedet, og det betyr at grunnreservene vil fortsette å synke, ifølge en rapport som ble utgitt forrige uke av Silver Institute.

Den 17. april ga Silver Institute ut sin årlige World Silver Survey-rapport, produsert av det britiske forskningsfirmaet Metals Focus.

Det viser seg at sølvmarkedet er spådd å få et stort underskudd også i år. Underskuddet vil neppe forsvinne i overskuelig fremtid, sa Metals Focus-analytikere.

Årets underskudd er anslått til å være 215,3 millioner unser. Total etterspørsel forventes å øke 2 prosent i år til 1.219 millioner unser. Etterspørselsveksten er ikke særlig høy fordi investeringsetterspørselen er svak. Tilbudet kommer imidlertid vesentlig under dette.

I fjor så sølvmarkedet et underskudd på 184,3 millioner unser – 42 millioner unser høyere enn Metals Focus-prognosen på slutten av fjoråret. Markedet har hatt strukturelt underskudd tre år på rad, i år blir det fjerde. Underskuddet i 2022 var det største siden 1990-tallet, da Metals Focus begynte å samle data på markedet.

Grunnreservene minker raskt

I et intervju med Kitco News sa Phillip Newman, direktør for Metals Focus, at underskuddet nå begynner å spille en større rolle ettersom reservene over bakken raskt minker. Han la til at i en situasjon med konstant underskudd må prisene være høyere, ellers kommer det ikke mer sølv til markedet.

«Jeg tror det er betydelige reserver, men vi har ennå ikke truffet en pris der metallet vil begynne å strømme inn i markedet,» forklarte Newman. «Og i dette miljøet hvor prisene går opp, er ikke folk som eier sølv motiverte selgere. Selv om sølv stiger til $35 per unse, ville de vært på salgssiden? Jeg er ikke veldig overbevist om det.»

I dette miljøet kan investorer se økt volatilitet, men sølvmarkedet er godt posisjonert på lang sikt, støttet av sterk etterspørsel, sa Newman.

Ingen vet nøyaktig hvor store de underjordiske reservene av sølv er. Det er anslått at omtrent halvparten av sølvet som er utvunnet gjennom historien, fortsatt er i bakken (omtrent 800 000 tonn rapporterte reserver er kun på ulike råvarebørser). Varelagrene på store råvarebørser falt 5 prosent i fjor til 1.229,9 millioner unser. I 2022 falt børsene med 23 prosent.

Økende industriell etterspørsel

Hovedsakelig er underskuddet i sølvmarkedet forårsaket av industriell etterspørsel. I fjor nådde den 654,4 millioner unser, og utgjorde mer enn halvparten av den totale etterspørselen. I år forventes industriell etterspørsel allerede å øke til 710,9 millioner unser.

«En av fordelene med industriell etterspørsel etter sølv er at metallet har en lang rekke bruksområder. Hvis en av dem faller bort, blir de andre værende og tar over markedet. Dette er et spennende faktum for sølvmarkedet,» forklarte Newman. «La oss bruke kunstig intelligens som eksempel. Dette åpner for mange forskjellige nye områder. Hva er de nye bruksområdene som oppstår fra kunstig intelligens?’

Newman la til at etter hans mening vil etterspørselen fra solcellepanelprodusenter også fortsette å vokse. Selv om mengden sølv i solcellepaneler synker, vokser antallet paneler som lages mye raskere.

Trenden med investeringsetterspørselen er i ferd med å snu

Investeringsetterspørselen etter sølv har blitt hardt rammet, noe som er en av grunnene til at prisen på sølv har underprestert gull de siste årene. Investeringsetterspørselen falt 28 prosent til 243,1 millioner unser i 2023. I år forventes investeringsetterspørselen å falle ytterligere 13 prosent til 212 millioner unser.

Metals Focus forventer imidlertid at denne trenden snart vil snu. Ifølge Newman forblir prisforholdet mellom gull og sølv høyt når man ser på historiske nivåer, noe som tyder på at sølv er undervurdert i forhold til gull. For øyeblikket koster en unse gull 85 unser sølv.

Du kan lese mer om prisforholdet mellom gull og sølv historisk sett og hvorfor sølv er undervurdert sammenlignet med gull her .

«Selv etter den siste nedgangen er gull/sølv-forholdet fortsatt høyt. Dette vil tiltrekke seg investorer som mener sølv er langsiktig undervurdert, hjulpet av et bredere fokus på sterke fundamentale forhold,» sa Metals Focus-analytikere i sin rapport.

Selv om investorer har vært inaktive i sølvmarkedet, endrer økningen i underskuddet sentimentet blant investorene ifølge Newman. Han la til at ifølge Metals Focus forventes ikke underskuddet å forsvinne i overskuelig fremtid.

«En ny dynamikk har dukket opp på markedet, som gir støtte til markedet. «Investorer bør venne seg til ideen om at underskudd er kommet for å bli,» sa Newman.

Etterspørselen i sølvmarkedet nådde i fjor 1.195 millioner unser, mens tilbudet var 1.010,7 millioner unser. I år forventes sølvmarkedet å ha et underskudd på 215,3 millioner unser, hovedsakelig på grunn av økt industriell etterspørsel.

Tabellen nedenfor viser markedets tilbud og etterspørsel etter ulike områder.

Du kan også gjerne lese