Opprett varsel

Zimbabwe med ny valuta støttet av gull, prisene begynner å falle

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 13.06.2024
Gullpriser (XAU-NOK)
26493,10 NOK/oz
  
- 71,70 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
326,68 NOK/oz
  
- 5,39 NOK

I Zimbabwe, landet som har måttet kjempe med høy inflasjon i årevis, står nå overfor deflasjon etter å ha støttet sin nye valuta med gull.

I forrige uke la det lokale statistikkkontoret ut ferske konsumprisindeksdata, som avslørte at prisene i mai, målt i den nye valutaen ZiG (Zimbabwe Gold), falt med 2,4 prosent sammenlignet med forrige måned. I amerikanske dollar, som også er i omløp i landet, falt prisene med 0,6 prosent i måneden. Dette betyr at i innenlandske priser var Zimbabwes nye valuta i ferd med å styrke seg mot dollaren.

Dette er også indikert av den offisielle valutakursen til sentralbanken. ZiG er opp 1,8 prosent mot amerikanske dollar siden 8. april. Riktignok stoler ikke de lokale innbyggerne ennå på den nye valutaen og på grunn av dette handles den til en lavere kurs på det lokale svarte markedet. En måned etter at ZiG ble introdusert, hadde den allerede svekket seg med 15 prosent mot dollaren på det svarte markedet.

 

Lokale innbyggere og analytikere er skeptiske fordi Zimbabwe har prøvd flere forskjellige valutaer de siste tiårene, som alle har kollapset. Men valutaen har ikke har vært støttet av gull før.

Det siste inflasjonstallet viser imidlertid at landet beveger seg i riktig retning. Ettersom prisene faller, styrker valutaen seg, og det er et godt tegn. Samtidig tar det tid og krefter å gjenvinne folks tillit.

Pengepolitiske beslutningstakere og regjeringen ønsker å vinne tilliten tilbake

Landets pengepolitiske beslutningstakere spår at Zimbabwes årlige inflasjon vil være mellom 2 og 5 prosent i år. Selv om det er skepsis til valutaen, lover pengepolitiske beslutningstakere at ZiG vil bli en valuta som folk ønsker å beholde og som også bør bringe investeringer til landet.

«ZiGs mål er å gjenopprette penger i økonomien og gjenopprette investorenes tillit. For dette må tilliten til selve valutaen gjenopprettes», sa Innocent Matshe, viseguvernør i Zimbabwes sentralbank, i begynnelsen av mai. «Målet er å oppnå pris- og valutakursstabilitet.»

I april nådde økningen i konsumprisene i Zimbabwe 57,5 ​​prosent, i mars var tallet 55,3 prosent. I april ble prisøkningen fortsatt målt i den gamle valutaen, i mai begynte prisendringen å gjenspeiles i den nye gullstøttede valutaen.

Pengepolitiske beslutningstakere og regjeringen håper at å støtte valutaen med gull er det rette grepet for å endelig bidra til å oppnå stabilitet. De har lovet å introdusere nye penger i sirkulasjon kun i samsvar med økningen i statens reserver (sikkerhet). Det er pengetrykking som har fått tidligere valutaer til å kollapse.

«Det er en innenlandsk valuta som skaper mer og mer tillit og tillit til den zimbabwiske økonomien,» fortalt på en investeringskonferanse i Johannesburg. «Sentralbanken vil ikke finansiere offentlige utgifter med nyopprettet valuta.»

Garantert penger

ZiG er støttet av 2,5 tonn gull og 100 millioner dollar i utenlandsk valuta som er holdt av sentralbanken. Med utgivelsen av den nye valutaen senket sentralbanken renten fra 130 prosent til 20 prosent. 130 prosent var den høyeste renten blant verdens sentralbanker.

Det gir perfekt mening at den nye valutaen har styrket seg mot andre valutaer fordi verdien av gullstøtten har økt i stort sett alle valutaer. Den grunnleggende forutsetningen for driften av et pengesystem støttet av gull eller en annen eiendel er at ikke flere sedler tillates i omløp enn eiendelene som er dets sikkerhet. Hvis sedler byttes mot gull i en bank, må sedlene tas ut av sirkulasjon, noe som betyr at mengden valuta synker. Den samme prosessen skjer omvendt.

Zimbabwe er det første landet siden 1971 som støtter pengene sine med gull . I 1971 forlot daværende amerikanske president Richard Nixon Bretton Woods-systemet og koblet dollaren fra gull. Siden de fleste av de andre valutaene igjen var sikret av dollar, forsvant sikkerheten til alle valutaer med én beslutning.

Den forrige valutaen krasjet

Zimbabwe Gold (ZiG) har vært den offisielle valutaen i landet siden 8. april. I tillegg til gull, er valutaen også støttet av utenlandsk valuta og andre edle metaller. Landet er også kjent for sin hyperinflasjon i 2008, da sedler verdt 100 billioner dollar ble satt i omløp. På den tiden nådde inflasjonen i mellomtiden milliarder av prosent.

Zimbabwe har eksperimentert med seks forskjellige valutaer de siste 15 årene. ZiG erstattet den forrige zimbabwiske dollaren, som fikk en rekke krasj over fem år. Det ble også ledsaget av høy inflasjon, som med jevne mellomrom har overskredet 50 prosent-grensen (i årlig sammenligning). Innen 5. april, da den forrige valutaen ble forlatt, hadde den tapt 80 prosent av verdien mot dollaren på et år.

Depresieringen av valutaen gjorde daglige transaksjoner vanskelige. For å holde tritt med nedgangen i valutaens kjøpekraft, måtte prisene i butikker og restauranter hele tiden toppes med nuller.

På grunn av dette ble den amerikanske dollaren mer utbredt i landet, noe som var mye mer stabilt for lokalbefolkningen. Mens det i utgangspunktet måtte betales 13,56 ZiG for én dollar, har den nye valutaen nå styrket seg til 13,32 ZiG, ifølge sentralbanken, noe som betyr at ZiG har styrket seg med nesten 2 prosent på to måneder.

Du kan også gjerne lese