Opprett varsel

Det undervurderte sølvet: en skjult perle for investorer

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 08.11.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24722,20 NOK/oz
  
- 49,90 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
329,25 NOK/oz
  
- 9,81 NOK

I investeringsverdenen er det ofte en jakt etter muligheter som kan gi betydelig avkastning. I denne søken etter skjulte perler i investeringsverdenen, dukker sølv opp som en spennende kandidat. Sølvet er ofte overskygget av sin mer berømte motpart, gull, men under sin beskjedne overflate ligger det en overbevisende grunn til å vurdere sølv som en skattkiste med verdi.

La oss analysere faktorene som gjør sølv til et fascinerende emne for investeringsdiskusjon. Først og fremst må vi se tilbake på de historiske toppene som ulike metaller, inkludert edle metaller, den ærefulle platina-gruppen av metaller og pålitelige basismetaller, nådde i 1980. Året da alt skulle avgjøres. Det er viktig å erkjenne at flere tiår har gått siden den tiden. Det som er fascinerende er at blant denne variasjonen av metaller er sølv alene i sin manglende evne til å overgå toppen den nådde i 1980. Denne særheten gjør det klart at sølv er undervurdert i dagens investeringsmiljø.

Videre blir tiltrekningskraften ved sølvs rimelige pris enda tydeligere når vi betrakter den i lys av inflasjonsjusterte priser. En reise tilbake til de turbulente 1970-årene, en periode preget av stigende gullpriser, avslører en fengslende fortelling. Gull opplevde en formidabel økning i verdi, og oppnådde en imponerende økning på 1400%. Likevel, sølv overgikk til og med denne imponerende prestasjonen og skrøt av en fantastisk økning på hele 3700%. Denne parallellen med fortiden legger grunnlaget for vår nåværende økonomiske situasjon, som bærer en forbløffende likhet med 1970-årene.

Det er imidlertid viktig å forstå at vår moderne tid adskiller seg fra sin historiske forgjenger på en betydelig måte: gjelds-GDP-forholdet. På 1970-tallet lå dette forholdet på beskjedne 35%, mens vi i dag sliter med byrden av en skremmende 130%. Dette markerte økningen kaster tvil over sentralbankenes evne til å gjennomføre renteøkninger som er kraftige nok til å temme den økende inflasjonen. Resultatet av dette dilemmaet er en tydelig anbefaling av sannsynligheten for vedvarende inflasjon, en virkelighet som investorer må forberede seg på.

Inflasjonens nedbrytende effekt på kjøpekraften kan ikke undervurderes. En inflasjonsrate på 5,4% over en periode på seks eller syv år resulterer i et skremmende tap på 40% i kjøpekraft. Med andre ord reduseres en hundrelapp til en beskjeden verdi på 60 kroner i løpet av denne tiden. Denne tydelige illustrasjonen underbygger nødvendigheten for investorer å forstå konsekvensene av inflasjon på deres finansielle porteføljer. For å beskytte seg mot en slik nedgang, bør investorene vende seg mot pålitelige beskyttelsestiltak som sølv.

Sølv fremstår som en prakteksemplar av en eiendel som har bevist sin verdi som en inflasjonsbeskyttelse og en vokter av formue i ikke bare tiår, men århundrer. Sølvs betydning strekker seg utover økonomiens grenser og omfatter vesentlige industrielle anvendelser. Dens historiske rekord som både en verdioppbevaring og en pengeenhet er innprintet i historien.

Likevel har sølv lenge ligget i skyggen av gull på grunn av størrelsen på sitt marked sammenlignet med sin glitrende slektning. Sølvmarkedet er faktisk bare en brøkdel av gullmarkedet, noe som gjør det mer sårbart for volatilitet. Imidlertid er det viktig å forstå at denne volatiliteten ikke bør avskrekke investorer som vurderer sølv.

Året 2020, preget av starten på COVID-19-pandemien, førte til en gjenoppblomstring av etterspørselen etter både gull og sølv, drevet av ønsket om trygge havner midt i kaoset og usikkerheten. Denne økningen var tydelig ikke bare i kjøp av fysisk sølv, men også i kjøp av sølvbaserte børshandlede fond (ETF-er). Den bemerkelsesverdige delen av denne trenden er investorenes motstandskraft i sølv-ETF-er. Prisendringer gjorde lite for å påvirke deres forpliktelse til sølv som investering, noe som gjenspeiler en sterk tro på metallet.

Et betydningsfullt mønster avsløres: sølv spiller ofte en opphentingsrolle i forhold til gull. Når gull tiltrekker seg allmenn oppmerksomhet og opplever betydelige prisøkninger, pleier sølv å følge etter. Sølvets appell ligger i en mer overkommelig pris per unse, som tiltrekker de som frykter at de har gått glipp av den gyldne muligheten.

Gull-til-sølv-ratioen, en avgjørende indikator innen edelmetaller, kan være et verdifullt verktøy for investorer. En ratio på rundt 30 til 1, sølv til gull, betraktes ofte som et tidspunkt der man bør begynne å vurdere en potensiell topp i sølvprisen. Suksessen med investeringer i sølv avhenger ikke bare av inngangen, men også av strategien for utgangen. Investorer kan velge en gradvis tilnærming ved å selge deler av sine sølvinvesteringer trinnvis, i stedet for å satse alt på én gang. Denne strategien gir en balansert måte å fange potensielle gevinster samtidig som man fornuftig håndterer risikoen.

Når vi ser mot fremtiden, truer utsikten til en global finansiell systemreset på horisonten. I slike usikre tider blir tiltrekningskraften til ekte penger, historisk representert av sølv og gull, stadig mer tydelig. Disse velprøvde eiendelene har iboende fordeler, inkludert deres immunitet mot motpartirisiko, tilgjengelighet under alle forhold, fungibilitet, holdbarhet og diskresjon de gir sine innehavere. Disse egenskapene harmonerer sømløst med egenskapene til sunn valuta.

Likevel har fremveksten av kryptovalutaer introdusert en ny dimensjon i det økonomiske landskapet. Kryptovalutaer har tiltrukket seg oppmerksomheten ved å tilby fordeler som friksjonsfrie transaksjoner, preget av hurtighet og kostnadseffektivitet. Den ideelle kryptovalutaen, etter denne visjonen, ville være den som er støttet av den iboende verdien til sølv og gull. Ekteskapet mellom disse tidløse metallene og bekvemmeligheten ved kryptovalutaer presenterer et spennende forslag for fremtidige transaksjoner.

Avslutningsvis fremstår sølv som en undervurdert eiendel med uutnyttet potensial. Dets historiske ytelse og de gjeldende økonomiske forholdene utgjør et sterkt argument for investorer som søker en beskyttelse mot inflasjon og en oppbevaring av verdi. I en verden preget av økonomisk usikkerhet, skinner sølvet lysende og fortjener en fremtredende plass i investorenes vurderinger. Enten det benyttes som en enkeltstående investering eller integrert i en diversifisert portefølje, representerer sølvets skjulte potensial et område som er verdt å utforske.

 

Du kan også gjerne lese