Opprett varsel

En ny bølge av inflasjon ville få gull til å skinne igjen

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 05.10.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24604,10 NOK/oz
  
+ 8,30 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
335,32 NOK/oz
  
+ 4,50 NOK

Gullprisen falt den siste sommermåneden, men det fundamentale bildet holder prisene på et sterkt nivå. Jeg fortsetter å forvente at gull vil bryte $2000-merket igjen sent i år eller i første halvdel av neste år og utfordre rekordhøyene ($2082) nådd i mai i år.

I første halvdel av august kom gull under hardt press da Federal Reserve begynte å snakke om ytterligere renteøkninger. Prisen falt til 1885 dollar per unse i midten av august, det laveste nivået siden mars i år. Så begynte prisene å ta seg opp igjen.

Gull falt med 1,3 prosent i august og endte måneden på 1940 dollar per unse. I september har prisene begynt å falle igjen, og ved middagstid den 13. september handles en unse gull til 1910 dollar.

Til tross for at det nådde et lavpunkt på fem måneder i midten av august, fortsetter gullet å vise styrke. Prisen har ligget rundt $100 siden mai (1885-1985) og har holdt seg ganske stabil, noe som er et positivt signal.

Ser vi på det tekniske bildet, har gull dannet støttenivåer rundt $1 900 på kort sikt. Sterkere motstand forblir på $1930-1950. Hvis dette nivået brytes, kan vi raskt se $2000-nivået igjen også.

Sentralbankene har nådd et veiskille

Ser man på det kortsiktige bildet, er gullprisen i dag mest påvirket av sentralbankenes beslutninger. Det viktigste er om Federal Reserve bestemmer seg for å heve renten igjen i år. Markedene forventer at sentralbanken vil holde renten uendret på møtet 20. september. De første rentekuttene bør imidlertid komme våren 2024, ifølge en undersøkelse utført av Reuters. 20 prosent av de spurte forventer nok en renteøkning i år.

Dersom sentralbanken skulle bestemme seg for å heve renten i år i stedet, vil det ha en negativ effekt på gullprisen. Dette ville bety en generell økning i renten og ville legge press på prisene på statsobligasjoner (hvis prisene faller, øker avkastningen og omvendt). Dette vil igjen øke alternativkostnaden for gull fordi det ikke betaler renter. Avgjørelsen kan bringe gullprisen til støttenivået på 1800 dollar.

Sannsynligheten for en renteøkning er imidlertid foreløpig ganske liten. I USA har inflasjonen gått betraktelig ned og økonomien kjøles heller ned. Jeg tror at til tross for den tøffere retorikken, lar Fed ting ordne seg og venter på å se hva den langsiktige effekten av renteøkningene det siste halvannet året vil være.

I Europa er situasjonen noe annerledes. Den europeiske sentralbanken har latt følgende renteøkninger stå åpne – neste beslutning tas 14. september, og markedene anslår sannsynligheten for en renteøkning på 0,25 prosentpoeng til 35 prosent.

En renteøkning fra den europeiske sentralbanken vil trolig bety en styrking av euroen mot dollaren, som igjen vil legge press på gullprisen i euro. Målt i dollar kan dette imidlertid ha en positiv effekt på gull.

I tillegg til aktivitetene til sentralbanker, følger også investorer i gullmarkedet med på hva som skjer i Kina. Eiendomsmarkedet der faller raskt, og det spekuleres i at det kan utvikle seg til en finanskrise som vil spre seg utenfor landet.

Kampen mot inflasjonen er ikke over

Selv om det de siste seks månedene har blitt sagt at kampen mot høy inflasjon er vunnet og at denne bekymringen snart kan ligge bak, er det etter min mening ikke tilfelle. Midlertidig kan inflasjonen fortsatt falle og vi kan til og med se deflasjon, men det langsiktige bildet taler for inflasjonen.

Ser man på råvare- og energimarkedene, er vi fortsatt i de første fasene av en langsiktig oppadgående syklus. Selv om oljeprisen siden sommeren i fjor falt nesten ett år på rad, har den nå begynt å stige igjen. Både for olje og for mange andre råvarer, fortsetter det fundamentale bildet å støtte en langsiktig prisøkning.

I tillegg er verdens befolkning aldrende, avglobalisering finner sted, og mangel på arbeidskraft fortsetter å være et akutt problem. Etter min mening viser disse faktorene at vi ikke kan bli kvitt problemet med inflasjonspress så lett.

Vi skal selvfølgelig ikke glemme rekordhøye gjeldsbyrder, både når det gjelder land og privat sektor. Etter hvert som rentene har økt, blir det vanskeligere og vanskeligere å betjene dem, og til slutt er inflasjonsbanen som regel valgt for å løse dette problemet. Det betyr at når det oppstår problemer, besluttes det å midlertidig løse dem med pengetrykking og lånte penger. Dette er imidlertid igjen inflasjonsgivende.

Hva vil skje med prisen på gull?

Langsiktig inflasjonspress bør også gi støtte til gull. Det er bemerkelsesverdig at gull har klart å holde seg på et ganske høyt nivå til tross for renteøkningene og nedgangen i inflasjonen. Både gullkjøp fra sentralbanker og generelt sterk fysisk etterspørsel har gitt grunnleggende støtte.

Selv om gull kan bli rammet av et midlertidig prisfall i betingelsene for en mulig økonomisk resesjon, vil det sannsynligvis ikke være veldig dypt, og utvinningen vil finne sted like raskt som i 2020. Skulle imidlertid gull falle til fjorårets laveste nivå (1 615 dollar per år). unse), ser jeg på det som et ekstremt attraktivt kjøp. Du kan lese mer om nedgangskonjunkturens innvirkning på gullprisen i vår oppsummering av forrige måneds gullmarked.

Totalt sett forventer jeg at vi ikke vil se $1615-nivået igjen og at gullet vil bryte over $2000-nivået igjen i andre halvdel av dette året eller tidlig neste år.

Sølv har dannet et sterkt støttenivå på $22,5 de siste månedene, hvor kjøpsinteressen er høy. I første halvdel av august, i likhet med gull, fikk sølv et kraftig fall, men prisene tok seg opp i andre halvdel av måneden. Sølv har blitt billigere igjen i september, og for øyeblikket må du betale $22,8 per unse.

Sølv har sterke motstandsnivåer på $25-$25,2 og $26, sistnevnte er toppen nådd av sølv i mai i år. Sølvmarkedet har imidlertid også sterk fysisk etterspørsel, og markedet har det største underskuddet på flere tiår. Selv om det i dag er mulig å dekke dette underskuddet fra aksjer, bør det begynne å reflekteres sterkere i prisene dersom underskuddet vedvarer (spesielt dette og neste år).

Å investere i gull i dag er enklere enn noen gang! Sjekk ut vårt utvalg av investeringsprodukter HER!

Du kan også gjerne lese