Opprett varsel

Er det ventet en ny krise? Ratingbyråene gikk etter bankene og amerikanske myndigheter

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 07.09.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
25973,10 NOK/oz
  
- 207,60 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
310,20 NOK/oz
  
+ 1,47 NOK

Ratingbyråer har begynt å jobbe med vurderingene til både amerikanske myndigheter og banker og ser på den reelle risikoen som høyere og høyere. Dette viser at til tross for den midlertidige bedringen i banksektoren, så har ikke hovedproblemene i både land og finanssektoren forsvunnet.

Ratingbyrået Fitch Ratings advarte om at den amerikanske banksektoren kan nærme seg en ny storm, ledsaget av en nedgradering av bankenes kredittvurderinger, rapporterte CNBC.

Dersom bankene nedgraderes, reduseres tilgangen til kredittmarkedet. Banker i dårligere form kan miste denne tilgangen helt eller måtte betale svært høye renter. Dette begynner igjen å legge press på fortjenestemarginene, noe som skaper ytterligere problemer.

Sammenbruddet av Silicon Valley bank i mars i år utløste en tillitskrise i bankvesenet og folk begynte å ta ut pengene sine fra flere lokale banker. Nedgradering av bankenes rating viser tydelig at de underliggende problemene som forårsaket bankkrisen ikke har forsvunnet.

Ratingbyrået Fitch nedgraderte også den amerikanske regjeringens kredittrating i begynnelsen av august. Hvis den ellers var høyest mulig (AAA), er den nå senket til AA+. Blant de store ratingbyråene er det kun Standard & Poor’s som tidligere har senket kredittratingen til amerikanske myndigheter.

Figuren viser at USAs langsiktige valutarating ble nedgradert av Fitch til AA+ i 2023, etter et lignende trekk fra S&P i 2011.

Vurderinger av den amerikanske regjeringens kredittverdighet av de tre største amerikanske kredittvurderingsbyråene. I mørkeblått – AAA-rating, stabile utsikter. I lyseblått – AAA-rating, negative utsikter. I rosa – AAA, negativ og under vurdering. Med oransje – AA+. Kilde: Reuters.

De største amerikanske ratingbyråene er Fitch, Moody’s og Standard & Poor’s.

Situasjonen i banksektoren har forverret seg

I juni senket Fitch «driftsmiljøvurderingen» for den amerikanske banksektoren fra AA til AA-. Årsaken til dette er igjen forverringen av den amerikanske statens kredittsituasjon, kjølvannet av vårens bankkrise og usikkerhet rundt rentenivået. Ifølge Fitch analytiker Chris Wolfe, fikk det ikke mye oppmerksomhet fordi bankene selv ikke ble nedgradert på grunn av det.

Men hvis ratingen til banksektoren blir ytterligere nedgradert og den flyttes fra AA- til A+, må selskapet også gjennomgå ratingene til alle de 70 bankene det dekker. «Det ville rekalibrere alle våre økonomiske beregninger og sannsynligvis bety en nedgradering av bankene,» sa Wolfe.

Obligasjonsinvestorer baserer sine avgjørelser i stor grad på vurderingene til ratingselskaper. Ifølge Wolfe er målet deres å signalisere til markedene at nedgraderinger i banksektoren reflekterer en økning i reell risiko, sa han i et intervju med CNBC.

Hvis store institusjoner som JPMorgan blir nedgradert, vil Fitch bli tvunget til å vurdere vurderingene til sine jevnaldrende også, sa Wolfe. Antagelig vil dette bety at ratingen til flere svakere banker vil falle så lavt at de ikke lenger anbefales å investere i.

For eksempel har Florida-baserte BankUnited allerede en BBB-rating, som fortsatt er utholdelig for investorer. Men hvis de nedgraderes, faller de farlig nær å bli ansett som uinvesteringsgrad. Wolfe nektet å spesifisere når den potensielle beslutningen ville bli tatt eller hvilken innvirkning det ville ha på lavere rangerte selskaper.

Moody’s nedgraderer også

I forrige uke annonserte Moody’s, som er et av de største byråene etter Fitch, at de vil redusere ratingen til 10 mindre og mellomstore banker. Den advarte også om at ytterligere 17 banker, inkludert store banker som Financial Truist og U.S. Bank, sannsynligvis vil få sine vurderinger kuttet.

Samtidig annonserte Moody’s at seks store banker er under vurdering og deres rating kan også bli nedgradert. Disse bankene inkluderer Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street og Truist Financial.

«Mange bankers finansielle resultater for andre kvartal viste at fortjenestemarginene er under press og deres evne til å generere kapital internt har gått ned», skriver Moody’s i sin rapport. «Dette kommer på et tidspunkt da en liten amerikansk resesjon er i horisonten i 2024 og eiendelskvaliteten fortsetter å synke, spesielt i bankenes kommersielle eiendomsporteføljer.»

Problemene har ikke blitt borte

Fallet i kursen på amerikanske statsobligasjoner har skapt hodepine for bankene. En stor del av disse tapene er imidlertid ennå ikke reflektert i bankenes balanse. Nedkjølingen av næringseiendomssektoren, som kan være i sentrum for neste bankkrise, har også fått mye oppmerksomhet.

Moody’s advarte om at bankenes store urealiserte tap foreløpig ikke gjenspeiles i deres kapitaldekning. Hvis de begynner å gjenspeiles, kan det hende at enkelte banker ikke lenger oppfyller kapitalkravene. Det betyr at bankene fortsatt er svært åpne for en tillitskrise i et høyrentemiljø.

Flere tegn tyder også på at kredittmarkedet er i ferd med å snu. En undersøkelse publisert av Federal Reserve i forrige uke avslørte at kredittstandardene for bankene har blitt mindre og etterspørselen etter lån svekkes raskere og raskere. Også pengemengden i den amerikanske økonomien faller, noe som indikerer sterke deflasjonskrefter.

Den amerikanske regjeringens kredittrating falt også

Tidligere denne måneden nedjusterte Fitch også den amerikanske regjeringens langsiktige kredittrating fordi det var vanskelig for politikere å komme til enighet om gjeldstaket og landets gjeldsbyrde vokser raskt. Flere store bedriftsledere hånet denne avgjørelsen og anså den som absurd. En slik mening ble for eksempel uttrykt av administrerende direktør i den store amerikanske banken JPMorgan, Jamie Dimon.

Fitch-analytikere påpekte at den amerikanske finanssituasjonen vil forverres ytterligere i løpet av de neste tre årene. De pekte på politiske stridigheter om gjeldstaket og sa at landets evne til å betjene gjelden er blitt satt i tvil.

Amerikanske myndigheter reagerte med raseri. «Jeg er ikke enig i denne avgjørelsen i det hele tatt. Den er vilkårlig og basert på utdaterte data,» sa USAs finansminister Janet Yellen. «Fitchs beslutning endrer ikke det alle i verden vet – amerikanske statsobligasjoner forblir en trygg og likvid eiendel og den amerikanske økonomien er grunnleggende sterk.»

Tavid-analytiker Mait Krauns kommentar:

Yellens reaksjon på Fitchs kredittvurdering var talende. I stedet for å erkjenne de åpenbare problemene, kritiserte han Fitchs avgjørelse. La oss ta en titt på de uavhengige og med tittelen CBO (Congressional Budget Office) prognosene, som ser en rask økning i det amerikanske gjeldsnivået i fremtiden. Grafen nedenfor illustrerer dette veldig godt:

Forholdet mellom USAs statsgjeld og bruttonasjonalprodukt. Fra den stiplede linjen vises CBO-prognosen. Kilde: CBO.

Det er imidlertid også svært viktig hvordan denne gjelden kan betjenes. I løpet av de siste 20 årene har gjeldsnivået fått vokse raskt ved å kunstig senke renten. Hvis du må betale stadig mindre renter på gjelden, gir det ingen spesielle problemer å øke gjelden. Nå som rentene har begynt å stige, har situasjonen endret seg på mange måter. Fra Federal Reserves egne data kan vi se hvordan amerikanske rentebetalinger har eksplodert. Antagelig vil de fortsette å stige en stund, fordi stadig flere lån tatt til lavere rente utløper, og nye må tas til høyere rente. Nedenfor er hvordan amerikanske offentlige rentebetalinger i hovedsak har doblet seg til en billion dollar på noen få år:

Amerikanske myndigheters rentebetalinger (årlige, i milliarder av dollar). Kilde: FRED.

Jeg tror ikke Yellen ikke forstår alvoret i problemet. Han kan heller ikke tillate seg selv og andre å innrømme den virkelige situasjonen. Dette vil bety at den sikreste långiveren i verden (den amerikanske regjeringen) sier at vi kan ha problemer med å betjene lånene våre. Hvorfor skal han begynne å sage grenen han sitter på? Å erkjenne problemet vil selvfølgelig også kreve konkrete tiltak for å forbedre situasjonen. Dette anbefales imidlertid ikke, da det igjen vil bety mer ansvarlig pengebruk fra myndighetene.

Beslutningen til ratingbyråene om å senke bankenes rating er også svært betydelig. Etter vårens omveltning i banksektoren ser situasjonen ut til å ha ordnet seg, men det er tydelig at gjæringen ikke har forsvunnet noe sted. Dette er en konsekvens av sentralbankers og regjeringers politikk de siste 15-20 årene. Det er virkelig ingen måte å løse dette problemet uten mye smerte. Det er bare et spørsmål om tid før noe går i stykker igjen i et høyrentemiljø. Det er også klart at USA har gått inn i sluttfasen av en langsiktig gjeldssyklus med alvorlige konsekvenser. Ray Dalio har skrevet lenge om dette. Det viktigste spørsmålet er imidlertid når investorenes tålmodighet tar slutt og tilliten til sentralbankene begynner å smuldre – tilliten til at enhver krise midlertidig kan løses og utsettes på ubestemt tid.

Du kan også gjerne lese