Opprett varsel

Gjeldsspiral: USAs offentlige gjeld vokste med mer enn en halv billion dollar på to uker

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 03.07.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24922,30 NOK/oz
  
+ 55,80 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
315,97 NOK/oz
  
+ 4,43 NOK

USA har vært fanget i en spiral siden debatten om gjeldstaket, med statsgjelden som har økt med mer enn en halv billion dollar på to uker alene. Selv om ingen vet når USA vil møte en reell gjeldskrise, er det ingen tvil om at å fortsette på samme kurs vil skape problemer med å betale tilbake gjelden.

Data publisert av FiscalData 15. juni viser at USAs offentlige gjeld har vokst til 32,03 billioner dollar. Sammenlignet med 1. juni har den økt med hele 571 milliarder dollar. USAs offentlige gjeld er nå større enn de samlede BNPene til Kina, Japan, Tyskland og Storbritannia. Gjelden per amerikansk husholdning er $244 000.

Med dagens rentesatser betaler USA nesten 3 milliarder dollar om dagen i renter på sin offentlige gjeld. Nylig utgitte data viste at årlige rentebetalinger på amerikansk offentlig gjeld steg til 928 milliarder dollar i første kvartal i år. Dette er sammenlignbart med forsvarsbudsjettet.

Hvis hver amerikansk husholdning setter av 1000 dollar i måneden for å betale ned statsgjelden, vil det ta rundt 20 år å tilbakebetale den.

Offentlig gjeld fortsetter å vokse

Det uavhengige Congressional Budget Office (CBO) anslår at USAs statsgjeld vil stige til 119 % av BNP innen 2033 og 195 % av BNP innen 2053. Nivåer over 100 prosent anses generelt som uholdbare. I Europa tillater Maastricht-kriteriene for eksempel euroland å ha offentlig gjeld på opptil 60 prosent av BNP. Gjennomsnittet i euroområdet er for tiden rundt 92 prosent.

Nigel Green, administrerende direktør for finansiell rådgivningsfirma deVere Group, skrev nylig at i stedet for å falle, er det mye mer sannsynlig at statsgjeld vil stige til 50 billioner dollar:

«Spørsmålet å stille er: gjelden er for øyeblikket $31 billioner, er det mer sannsynlig å gå opp til $50 billioner eller ned til $25 billioner? Til syvende og sist er det mye mer sannsynlig å komme til 50 billioner enn 25 billioner. Så denne situasjonen går ingen vei. Det er ikke et krasj nå, men på et tidspunkt vil Amerika måtte betale tilbake gjelden sin».


Slutten på den langsiktige gjeldssyklusen

Ray Dalio, grunnlegger av Bridgewater Associates, verdens største hedgefond, sa at USA har gått inn i en veldig klassisk sluttfase av den langsiktige gjeldssyklusen, som vil bli ledsaget av en krise:

 

I den klassiske slutten av gjeldssyklusen er det et gap mellom tilbud og etterspørsel. I den klassiske «gjeldssyklusen» er det en klassisk «misligholdssyklus». Det utstedes for mye gjeld og ikke nok kjøpere. Vi må alle selge denne gjelden til noen, men er det nok kjøpere? Mange har allerede tapt mye penger på amerikanske statsobligasjoner.

I tillegg skjer det ifølge Ray Dalio geopolitiske endringer som vil ha stor innvirkning. Noen land er bekymret for sanksjoner, og det er et geopolitisk skifte der Kina vokser frem som en verdensstormakt.

Hvis jeg ser på dynamikken i tilbud og etterspørsel, er det et problem. Det er mye gjeld og noen må kjøpe det. Hvis vi fortsetter på denne veien, er det i de neste 5 til 10 årene mest sannsynlig at det vil bli svært vanskelig å balansere situasjonen på nytt.

Ray Dalio har sett på fremveksten og fallet til imperier og hvordan dette forholder seg til økonomien. Han er forfatteren av Principles for Dealing with the Changing World Order: Why Nations Success and Fail. Du kan se oppsummeringsvideoen her.

 

Kommentar fra Tavex-analytikere:

Den siste kraftige økningen i offentlig gjeld og uansvarlige offentlige utgifter viser at amerikanerne ikke har noen planer om å endre kurs – det ville bety for mye kortsiktig smerte for økonomien. Faktum er at de på to uker klarte å øke statsgjelden med mer enn en halv billion dollar.

Rentene har steget betraktelig det siste året, og dette har ført til at obligasjonsinvestorer har tapt penger (hvis avkastningen på obligasjoner stiger, faller obligasjonskursen, og omvendt). Høyere renter gjør igjen at ny gjeld blir stadig vanskeligere å betjene. Det er også en trend mot å kjøpe opp gull i øst og en avkjøling av interessen for dollar. Alt dette tyder på at det nærmer seg en periode hvor USA vil få problemer med å betale tilbake gjelden. På sikt vil dette få store konsekvenser for det dollarbaserte verdens pengesystemet.

 

Du kan også gjerne lese