Opprett varsel

Gullets slektning - sølv

Publisert etter tavex kategori Nyheter på 09.06.2016
Gullpriser (XAU-NOK)
24715,70 NOK/oz
  
- 43,20 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
328,47 NOK/oz
  
- 9,98 NOK

Uansett gjeldende dollarpris, ville en unse gull ha vært nok til å kjøpe en kvalitetsdress ved slutten av den amerikanske uavhengighetskrigen, den amerikanske borgerkrigen, presidentperioden til Franklin Roosevelt og i dag” –  Peter A. Bushre

Ingen analyse av gull er fullkommen uten at man har nevnt gullets slektning – sølv.

Allikevel er disse to metallene ganske forskjellige, og det må investeres i dem av forskjellige grunner. Gull er en viktig del av en investeringsportefølje pga. dets pengemessige verdi; først og fremst som noe som bevarer verdiene og dernest som forbruksvare. Sølv er i tillegg til å være verdibærer også et industrimetall. Det skaper en situasjon hvor gull- og sølvpriser oppfører seg nokså likt, men ikke identisk. Siden sølv i hovedsak er et industrimetall, har det så langt gått bra med sølv under inflasjonstider. Riktignok kan sølv tape verdi under økonomiske depresjonstider. Man bør ikke bruke sølv som beskyttelse mot deflasjon fordi så fort økonomi og produksjon svekkes, blir også etterspørselen etter sølv mindre.

Etterspørselen etter sølv som et investeringsobjekt har økt betydelig i verden i løpet av de siste årene. Selv om vi har sett økende produksjonsmengder for sølv, har alt blitt kjøpt opp.

Sølv er «fattigmannsgull»

Sølv er attraktivt for forskjellige typer investorer siden det er en sikker og rimelig plassering som har vist en bemerkelsesverdig verdiøkning. Akkurat som gull er sølv verdifullt i seg selv og tilbyr investorer en stabilitet som aksjer og andeler ikke kan tilby.

Allikevel finnes det visse bemerkelsesverdige forskjeller mellom sølv og gull. Siden sølvmarkedet er flere ganger mindre enn gullmarkedet, er også likviditeten mindre. Den industrielle etterspørselen etter sølv er betydelig større. Andelen gull som brukes industrielt er ca. 10 prosent, mens den for sølv er 46 prosent.

På grunn av prisøkningen de siste årene har gull blitt altfor dyrt for mange småinvestorer. Sølv har fremdeles en overkommelig pris.

For den som vil gjøre større plasseringer kan sølv være vanskeligere enn gull ettersom det fysiske volumet for samme investeringsbeløp er flere titalls ganger større. For mindre kjøp vil det ikke innebære et problem.

Hvordan investerer man i sølv?

Tradisjonelt har man kjøpt sølvbarrer på en kilo eller mer, mens det beste alternativet for en småinvestor er å kjøpe sølv i form av 99,99 % sølvmynt, både 1 oz og 1 kg. Fordeler med det er at det er forholdsvis billig, har mindre volum som er lettere å oppbevare, kan direkte veksles i penger, er lett å transportere og er salgbart internasjonalt.

Moms

I mange land er ikke handel med investeringssølv momsfri, som det er for gull. I Norge kan sølvmynt handles momsfritt.

Du kan også gjerne lese