Opprett varsel

Hvorfor endrer gullprisen over tid?

Publisert etter siim.nomm@tavid.ee kategori Nyheter på 05.07.2022
Gullpriser (XAU-NOK)
26342,30 NOK/oz
  
+ 103,90 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
315,89 NOK/oz
  
+ 4,56 NOK
gullprisen

Gull har vekket følelser i folk siden tidenes begynnelse, og fortsetter å gjøre det i dag. I motsetning til mange andre eiendeler er gull nesten uforgjengelig, lett transporterbart og universelt akseptert – noe som gir gull en distinkt status.

Folk er generelt mer interessert i gullets verdi – dets utsikter og spørsmålet om gullets verdi er permanent.

Gull er et populært edelt metall som har blitt brukt i evigheter som betalingsform, sikring mot verdifall og i produksjon av smykker. Gull forekommer i naturen i form av små korn eller klumper. Rent gull er et knallgult metall som er mykt, tett og skinnende, og det er lett å forme.

Det er imidlertid ikke kun i smykkeindustrien at gull brukes, det er også en del av industrier som elektronikk, fly og medisinsk produksjon.

Hva garanterer gullets varige verdi?

Her er et eksempel på hvordan gull holder seg i verdi. Tenk på én ounce gullmynt; for et århundre siden kunne man kunne kjøpe seg en dress og sko, og ta med en dame ut på middag for verdien av mynten. Alt dette er fortsatt mulig for en ounce gull i dag! Til sammenligning har den amerikanske dollaren tapt seg med mer enn ti ganger sin verdi i dette tidsrommet.

Erfarne investorer investerer ofte 5-30% av sine eiendeler i fysisk gull for å diversifisere risiko og sikre beholdningen sin. Gulls unike status er som en trygg havn og det skyldes hovedsakelig tre faktorer: økonomiske, pengepolitiske og geostrategiske.

Økonomiske årsaker som påvirker gullprisen

Den globale økonomien ekspanderer med en 3,4% årlig rate – til tross for at de fleste estimater indikerer noe lavere gjennomsnittlig vekst i det nåværende århundre. Dette betyr at den globale økonomiske veksten vil fortsette å overgå brutto gullreserver ettersom den samlede produksjonen av pengeprodukter (varer, tjenester og råvarer) øker. I mer enn et århundre har brutto gullreserver holdt seg relativt stabile på 1,5-1,7% per år.

Med andre ord: det er mindre og mindre gull i verden for hvert par jeans, smarttelefoner, øredobber og så videre – noe som gjør gull mer og mer verdifullt.

Pengepolitiske årsaker som påvirker gullprisen

Vi lever i et gjeldsbasert finanssystem der det store flertallet av pengene som sirkulerer i økonomien er digital kreditt på bankkontoer i stedet for sedler i lommebøker. Det faktum at pengemengden ekspanderer betydelig raskere enn mengden gull som utvinnes, er den mest kritiske faktoren for at prisen på gull kommer til å øke.

Dette er en uunngåelig rettsregel. Og det er også hovedårsaken til at eiere av fysisk ikke trenger å bekymre seg for kortsiktige endringer i gullprisene. Det er praktisk talt ingen andre finansielle aktivaklasser som ikke kan tape verdi i det lange løp.

Den økende belastningen på penger utstedt som kreditt er hovedårsaken til alle finanskriser, og denne bevisstheten tvinger intelligente investorer til å investere i gull for å sikre sine egne porteføljer.

Geostrategiske årsaker

Penger og finansielle instrumenter er utelukkende virtuelle eiendeler. Verdien av disse bestemmes av nasjonale og internasjonale pengepolitiske avtaler og svinger over tid. Som et resultat er gull en av få betalings-/aktivaklasser som man kan stole på til enhver tid. Dette er også grunnen til at gull holdes i nasjonale reserver som et sikkerhetsmiddel i tilfelle en katastrofe.

Gull blir mer populært som en trygg havn, spesielt i tider med dramatiske transformasjoner i globale økonomiske, militære og politiske maktforhold. Vi er for tiden i en situasjon hvor ingen vet hvilken valuta i et land eller en gruppe av land som vil styre verden om 10 eller tretti år. Imidlertid forstår alle at gull er den eneste verdensomspennende og sikre valutaen som er garantert.

Det er viktig å merke seg at gull ikke er den ideelle investeringen for å bli rik raskt. Selv om gullprisen kan øke eller falle i løpet av et år eller to, kan den ikke synke til null. Potensialet for gullprisøkning oppstår imidlertid bare hvis verdien av alle andre finansielle aktivaklasser – penger, bankinnskudd og aksjer – kollapser.

Over flere tiår er imidlertid en økning i gullprisen uunngåelig, da grunnlaget for dette er gunstigere med tanke på verdens økonomiske, finansielle og geopolitiske faktorer enn på noe tidspunkt siden det globale finanssystemet forlot gullstandarden i 1971. Prisdiagrammene for de siste 5, 10 og 20 årene viser bevis på stabil vekst i gullprisen på mellomlang til lang sikt.

Se våre produkter: https://tavex.no/gull/

Du kan også gjerne lese