Opprett varsel

Lavere enn forventet inflasjon i USA setter gull på sporet igjen

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 10.08.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24922,30 NOK/oz
  
+ 45,30 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
315,97 NOK/oz
  
+ 4,30 NOK

Gull hadde falt i juni, men juli har startet positivt for gullmarkedet, og forrige måneds amerikanske inflasjonstall, utgitt denne uken, var lavere enn forventet, noe som presset gull raskt opp. I de kommende månedene vil gull bli mest påvirket av sentralbankbeslutninger, risiko for resesjon og geopolitikk.

I juni falt gullprisen med totalt 2,2 prosent til 1919,4 dollar per unse (1 467,68 pund/oz). I begynnelsen av juli har gull gjenopptatt sin oppadgående trend og handles nå for rundt 1960 dollar.

Det amerikanske inflasjonstallet for juni viste seg å være svært viktig for gull, da det viste at konsumprisene steg med 0,2 prosent måned-til-måned og med 3 prosent fra år til år. Dette er det laveste tallet siden mars 2021. Markedene ventet tall på henholdsvis 0,3 og 3,1 prosent.

Inflasjonstall som ble offentliggjort på onsdag vil neppe påvirke Federal Reserves beslutning i juli – sentralbanken forventes å heve renten med 0,25 prosentpoeng. Det lavere tallet enn ventet øker imidlertid sannsynligheten for at dette blir siste steg i renteøkningssyklusen.

Inflasjonstallene fikk dermed også dollaren til å falle raskt, noe som igjen satte fart i gullet. 12. juli steg gull med 15 dollar på bare 10 minutter etter at inflasjonstallene ble offentliggjort. Dette sendte også aksje- og obligasjonsmarkedene raskt høyere.

Flere faktorer vil støtte gullprisene de neste månedene

Mens høyere inflasjon er bra for gull på lang sikt, er prisen på kort sikt mer påvirket av renter og obligasjonsrenter.

Med renteøkninger som sannsynligvis vil bli satt på vent etter stigningen i juli og obligasjonsrentene kommer under press, bør dette også støtte gull i de kommende månedene. August og september har også historisk sett vært de beste månedene for gull.

Det Federal Reserve og andre store sentralbanker gjør vil være den viktigste faktoren som påvirker gullprisene de neste månedene. Julis inflasjonsavlesning var på noen måter et vendepunkt som vil ha stor innvirkning på Federal Reserves pengepolitiske debatt i andre halvdel av året. Og dette taler mer for å stoppe renteøkningene.

Data fra World Gold Council (WGC) og Bloomberg viser at i perioder hvor Federal Reserve har vært på vent med renter, har gull klart seg ganske bra. I løpet av de siste 23 årene har gullavkastningen i gjennomsnitt vært 0,7 prosent per måned i slike år.

Usikkerheten vedvarer

Usikkerhet rundt bank, økonomi og geopolitikk har også stor innvirkning. Bankkrisen i mars og det avbrøte kuppet i Russland viser at framtidstroen er ganske usikker.

Vi ser også en rekke tegn som peker mot en resesjon i USA. Eksempler inkluderer inversjonen av rentekurven og fallet i pengemengden (penger i omløp i økonomien). En slik utvikling kan endre situasjonen betydelig.

Det vil også være viktig å holde øye med sentralbankkjøpene av gull, som i fjor var de største siden 1950. Dette er en av grunnene til at gull har holdt seg høyt til tross for renteøkninger, og steg med over 20 % siden bunnen. november i fjor.

Flere fremvoksende land har også tatt grep for å redusere bruken av dollar i internasjonal handel. Det er også økende spekulasjoner om at BRIC-ene planlegger å lage en valuta for å konkurrere med dollaren, som kan støttes av gull. Alle disse spekulasjonene støtter gullprisen.

Sølv reagerte med en enda større stigning

Prisen på sølv falt med til sammen 1,8 prosent i juni, med en liten oppgang tidlig i juli. Sølv ble enda bedre påvirket av inflasjonstallene, hvor metallet steg med hele 3,5 prosent på to timer.

Sølv er også sterkt støttet av markedsgrunnlaget. Det fysiske markedet hadde sitt største underskudd på flere år i fjor og forventes å holde seg med stort underskudd i år.

I slutten av juni falt gull midlertidig under USD 1900-nivået, men kom raskt tilbake. Dette antyder at $1900-1920-nivået fortsatt er et ganske sterkt støttenivå med sterk kjøpsinteresse.

For gull var dollarnivået 1945-1950 et ganske sterkt motstandsnivå på kort sikt, og et brudd på dette nivået viser styrke. Viktigere, gull brøt også over 2011-toppen igjen i juli.

I første halvår økte gullet med 5,4 % i dollar. Gull gikk dermed bedre enn alle andre aktivaklasser unntatt aksjer i fremvoksende markeder. Blant råvarer var gull på topp tre når det gjelder avkastning, med råvarer som samlet sett falt med 10 prosent i løpet av halvåret. Dette peker også på den nåværende styrken til gullmarkedet, ettersom råvareprisene ofte beveger seg hånd i hånd.

Gullmarkedet har vært volatilt de siste månedene, med et fall i juni etterfulgt av en positiv start på juli. Utgivelsen av lavere enn ventet amerikanske inflasjonstall førte til en rask økning i gullprisene, som ble drevet av et fall i dollaren. I fremtiden vil gullprisene bli påvirket av sentralbankbeslutninger, risikoen for en resesjon og geopolitiske faktorer. Federal Reserves pengepolitikk, spesielt etter renteøkningen i juli, vil være kritisk. Usikkerhet i bank, økonomi og geopolitikk forverrer gullmarkedets dynamikk. I tillegg har sølvprisene holdt seg stabile og støttes av fundamentale markedsforhold. Totalt sett er gullmarkedet fortsatt sterkt, med potensial for langsiktige høye priser. Investorer bør holde nøye øye med disse faktorene for å ta informerte beslutninger i dette stadig skiftende markedet.

Du kan også gjerne lese