Opprett varsel

Meget langt opp til 10.000 NOK for gull

Publisert etter Kirke Sööt kategori Nyheter på 26.09.2018
Gullpriser (XAU-NOK)
24543,60 NOK/oz
  
- 269,00 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
313,72 NOK/oz
  
+ 0,12 NOK

Av Peter Kyhn

Om du trodde at det ikke kunne bli verre med utviklingen av gullprisen etter den kjedelige sommeren, så tok du feil.
Målt i norske kroner har årets første høstmåned allerede kostet oss som investerer i gull bortimot 350 NOK/oz. Målt i USD har prisen holdt seg bemerkelsesverdig konstant, skiftende mellom en bunn på like over 1.190 USD/oz og en topp på 1.206 USD/oz.

Klimaks på 10.900 NOK

Slik ser det ut i detaljer – la oss starte med fallet i NOK. Gullklimaks inntrådte den 7. september med en gullpris like under 10.900 NOK/oz, og deretter har det med få og svake oppsving gått helt i feil retning.

Allerede kort tid etter gikk det nemlig drastisk nedover slik at gullet tirsdag 11. september landet på 9.886 NOK/oz. Det ser ut til å være et farvel til nivået omkring 10.000 NOK for en lengre periode da tendensen har vært vikende de siste par uker. Ytterligere 100 NOK forsvant fra prisen den 17. september da prisen var nede i 9.786 NOK/oz, men så rettet den seg litt opp til 9.834 NOK/oz onsdag 19. september, for så å falle tilbake til 9.772 NOK/oz dagen etter.

«The bottom is nådd»

Fallet fortsatte svakt en uke til og nådde 9.757 NOK/oz mandag 24. september – et nivå som gullprisen har holdt i løpet av denne ukens børsdager. Det er en svak stigning, men nesten for lite for å nevne. En meget svak september for gullet med andre ord. Man tenker på den svenske komikerduoen Hasse & Tage og deres uttrykk: «The bottom is nådd!»

Ser man på USD får man et ganske annet inntrykk. Gullet har flydd opp og ned og ned dupp i stille vann – og det har skjedd innenfor et fast prisspenn som stort sett har vært uendret den siste måneden.

USD-pris fortsetter limbo

Det så ut slik: fredag 7. september lå gullprisen i den lave enden av priskorridoren på 1.192 USD/oz for så å øke til høydepunktet på 1.206 USD/oz onsdag 12. september. Allerede fredagen etter, den 14. september, var gullprisen imidlertid nede på 1.193 USD/oz igjen for så å toppe torsdag 20. september på de gamle 1.206 USD/oz.

Deretter kom et lite fall til 1.199 USD/oz og så en svak stigning, slik at prisen tidlig på onsdag 26. september lå på 1.202 USD/oz.

Det er egentlig ikke så vanskelig å gjennomskue hva som har hendt: Prisfallet i NOK er en tilpasning til styrkning av NOK mot USD, som vi har sett i siste halvdel av september. Så sent som 9. september trengte du 8,45 NOK for at kjøpe 1 USD – nå er prisen omkring 8,12 NOK.

USD-prisen i spenn mellom to krefter

For USDs vedkommende har vi en fortsettelse av en slags limbo hvor USD (og dermed også gullprisen) presses mellom to krefter: Fra den ene siden en amerikansk økonomi som boomer med rekordhøye aksjepriser i en nærmest historisk langvarig hausse og den innbygde usikkerheten som kan oppsummeres i spørsmålet «hvor lenge kan dette gå?» fra andre siden.
Disse kreftene holder gullprisen nede, samtidig som boomen i andre aktiver og styrken i USD reduserer interessen for gull.

USA/Kina-bråk

På den andre siden har vi den eskalerende handelskonflikten mellom USA og Kina, som igjen vil påvirke verdensøkonomien. Kineserne regner med at de skal kutte 1% av deres vekst. Man kan gjøre seg sine tanker om det er nok når man tar i betraktning kinesernes historiske forhold til deres BNP-veksttall, men la det nå ligge.

Under alle omstendigheter gir meldinger om ytterligere forverring av handelsforholdet mellom verdens to største økonomier en svekkelse av USD, som igjen holder gullprisen oppe. Som et resultat av spenningen mellom disse to kreftene – og mange andre – har vi denne limbo, som vi nå har levd med i en måneds tid.

Gullet i skyggen

Hva vil skje nå? Tja, nedgangen av NOK er vel avtakende, så stort større prisfall på det grunnlaget er kanskje ikke så sannsynlig, men det kommer an på utviklingen i norsk økonomi. Med tanke på USD-limboen ser den ut til å fortsette. Man ser nærmest hvordan USAs president Trump gjør sitt ytterste for å lansere litt mer usikkerhet ved en tale eller en tweet både her eller der, bare for å svekke USD slik som presidenten ønsker.

Gullet ligger i skyggen av dette.

Du kan også gjerne lese