Opprett varsel

Den store oppsummeringen: hva skjedde i gullmarkedet i 2022?

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 16.01.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
21578,10 NOK/oz
  
+ 320,20 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
243,29 NOK/oz
  
+ 4,36 NOK
gullmarkedet

Fjoråret var et svært volatilt år for gullmarkedet. En kraftig oppgang ved inngangen til året ble etterfulgt av et raskt fall. Mens gullprisen endte året litt ned i dollar, steg metallet med 7 % i euro. I Norge steg gullprisen ca 10%. Gull klarte også å overgå aksje- og obligasjonsmarkedene. Fortellingen ble formet av tre hovedtemaer i fjor – sentralbankaktivitet, inflasjon og krigen i Ukraina.

Den følgende analysen fokuserer på et ettårsperspektiv. Den ekskluderer også faktorer som påvirker gull over en mye lengre tidshorisont, som den lange og tiår lange pengeklemmen, hva som skjer med dagens pengesystem, historie og langsiktige trender i inflasjon og råvaremarkeder. På månedlig basis er det oppfatningene som råder i finansmarkedene og blant investeringsfondene som i stor grad preger gullprisen, som vi fokuserer på nedenfor.

  • I første kvartal ble prisen på alle de såkalte «sikre» eiendelene drevet opp av den ganske uventede starten på krigen i Ukraina. Dette førte gullet til nesten rekordhøyt.
  • I andre kvartal kom gull igjen under press da sentralbankene begynte å øke renten raskt på grunn av høy inflasjon. Høyere renter presset igjen dollar- og obligasjonsrentene opp, noe som la press på gull.
  • I tredje kvartal traff gullet et års laveste nivå midt i en rask renteoppgang, mens dollaren steg til det høyeste på mer enn 20 år.
  • I fjerde kvartal begynte dollaren å svekke seg og forventningene om renteøkninger ble mer dempet. Gullprisene nådde et seks måneders høydepunkt i løpet av de siste dagene av året.

I fjor falt gullet med 0,3 prosent i dollar for å avslutte året på 1822 dollar per unse. Prisen på sølv per unse steg 2,6 prosent til 23,9 dollar per unse i fjor. I euro-termer steg imidlertid gullprisen med 7 prosent til €1 699 per unse. I Norske kroner steg gullprisen med ca 10% i løpet av året og avsluttet året med en pris på 17882 NOK per unse.

Gull klarte imidlertid å vise til en bedre avkastning enn Standard & Poor’s 500, den største amerikanske aksjeindeksen, som totalt sett falt med nesten 20 prosent, samtidig som prisene på store statsobligasjoner også falt (når obligasjonsprisene faller, stiger deres avkastning og omvendt). Gull klarte seg også bedre enn kobber og palladium, men underpresterte i forhold til både sølv og platina.

 

Gold price in 2022 (in dollars). Source: TradingView

Krigen i Ukraina brakte gull nær rekordhøye høyder

Fjorårets pristopp ble nådd på våren – 8. mars sluttet gull på 2050 dollar per unse. Prisstigningen i februar og mars skyldtes krigen i Ukraina og akselerasjonen av inflasjonen. Gullpristoppen i august 2020 var bare $13 under.

I mars hadde den årlige inflasjonen i USA steget til 8,5 %, det høyeste nivået siden begynnelsen av 1980-tallet. Inflasjonen i Europa nådde 7,4 % på samme tid. Samtidig presset krigen i Ukraina opp råvareprisene, og presset opp kostnadene for naturgass, olje og korn. Både høyere inflasjon og den raske økningen i råvarer satte opp gullprisene.

Deretter startet en avskrivningsperiode på mer enn seks måneder. Dette tok gullprisen til 1 615 dollar per unse innen utgangen av september, det laveste nivået siden april 2020. Hovedårsakene til dette var den raske stigningen i dollarindeksen (DXY) og de aggressive renteøkningene initiert av Federal Reserve. Dollarindeksen måler ytelsen til den amerikanske valutaen mot de seks store rivalene. I slutten av september nådde den sitt høyeste nivå på mer enn 20 år.

 

The dollar index (DXY) has started to fall after rising until the autumn. Source. TradingView

Renteoppgang bak dollaroppgangen

Dollarens raske oppgang ble drevet av Federal Reserves aggressive renteøkninger, samt krigen i Ukraina og energikrisen i Europa. Det er spesifikt euroen som står for det meste av vekten i dollarindeksen. I september falt euroen til paritet med dollaren (en 1:1-kurs), noe som sist skjedde tidlig på 2000-tallet. Når dollaren faller, blir gull billigere for brukere av andre valutaer. I sin tur øker de lavere gullprisene i andre valutaer etterspørselen etter gull.

I april var Federal Reserves referanserente fortsatt satt til 0,5 %, men ved slutten av året var den steget til 4,5 %. Sist gang sentralbanken hevet renten så raskt var i perioden med rask inflasjon på 1970-tallet, en annen periode preget av energikrisen forårsaket av oljekartellets OPEC-land som nektet å selge olje til USA.

Høyere renter har presset statsobligasjonsrentene raskt opp i år. I mars ga amerikanske 10-årige statsobligasjoner under 2 prosent, men på høsten steg de til 4,5 prosent. Nå har rentene gått litt ned og handles til 3,8 prosent. Høyere obligasjonsrenter øker alternativene for gull – hvis det betales mer rente på obligasjoner, er det flere investorer som er villige til å kjøpe obligasjoner i stedet for gull.

Årets slutt fikk også gull til å skinne

Ser vi på det tekniske bildet, viste gullets høstnedgang seg å være et ganske sterkt støttepunkt, med prisen tilbake tre ganger, andre gang i oktober og tredje gang tidlig i november, etterfulgt av en rask bedring.

Noen dager før slutten av året nådde gullet 1 833 dollar per unse, det høyeste nivået på seks måneder. Ved dagens siste dag så nådde gull 17882 NOK her i Norge. Rallyet ved årsskiftet har i stor grad vært drevet av svekkelsen av dollaren og forventninger om at Federal Reserve reduserer tempoet i renteøkningene.

Hold et øye med artikkelen vår om hva du kan forvente av gullmarkedene i 2023.

Du kan også gjerne lese