Opprett varsel

Gullinvestering er en strategi som lønner seg i det lange løp

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 01.03.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24922,30 NOK/oz
  
- 37,50 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
315,97 NOK/oz
  
+ 4,12 NOK
gullinvestering

Gullmarkedet har for tiden utfordringer på grunn av stigende obligasjonsrenter, da Federal Reserve forventes å opprettholde sin aggressive pengepolitikk. Til tross for det utfordrende miljøet for gullpriser, antyder analytikere at gullets langsiktige bullish-potensial forblir uendret.

For å forstå effekten av obligasjonsrenter på gullprisene, er det viktig å undersøke obligasjonsmarkedet nøye. Kortsiktige obligasjoner gir nå positiv avkastning, noe som gjør dem til attraktive trygge havn igjen. Dette er en utfordring for gull ettersom investorer ofte velger å investere i disse obligasjonene.

Det amerikanske obligasjonsmarkedet opplever den største inverterte rentekurven på 40 år. Selv om den amerikanske økonomien har vært motstandsdyktig, er trusselen om en global nedgang fortsatt tilstede. Noen økonomer spår at en resesjon ikke er et spørsmål om hvis, men snarere når.

Inflasjonsdata fra januar viste en økning i den amerikanske konsumprisindeksen på 6,4 % for året, høyere enn forventet. Den amerikanske produsentprisindeksen steg også med 6 %, mot en forventet økning på 5,4 %. Disse resultatene har fått markedene til å forvente en renteøkning på 50 basispunkter fra Federal Reserve neste måned.

Denne endringen i rentene kan påvirke gull negativt på kort sikt. Analytikere har imidlertid påpekt at jo mer Federal Reserve kutter renten, desto større er trusselen om en resesjon, noe som til slutt kan være til fordel for gull på lang sikt.

Milliardærinvestor John Paulson, grunnlegger av Paulson & Co., snakket nylig om gulls langsiktige potensial, og la merke til at investorer bør følge trenden skapt av sentralbankene, som kjøpte en rekordmengde gull i fjor.

Paulson uttalte at det har vært en betydelig økning i etterspørselen fra sentralbanker om å erstatte dollar med gull, og at dette bare er begynnelsen på den trenden. Han foreslo at gullprisene vil stige mens dollarens verdi vil synke, noe som gjør det lurt å beholde investeringsreservene i gull.

Samtidig advarte Rich Dad Poor Dad-forfatteren Robert Kiyosaki om en forestående global resesjon på Twitter og rådet folk til å kjøpe gull, sølv og bitcoin. Kiyosaki spådde at innen 2025 vil gull nå 5000 dollar, sølv vil bli priset til 500 dollar og Bitcoin vil være verdt 500 000 dollar på grunn av tapet av troen på den amerikanske dollaren.

Gullmarkedet står overfor utfordringer på grunn av stigende obligasjonsrenter, men analytikere mener at gullets langsiktige bullish-potensial forblir uendret. Det amerikanske obligasjonsmarkedet ser den største inverterte rentekurven på 40 år, og investorer tyr til kortsiktige obligasjoner som en trygg havn.

Inflasjonsdata fra januar indikerer at det kan komme en renteøkning på 50 basispunkter fra Federal Reserve neste måned, noe som kan påvirke gullprisene negativt på kort sikt. Men jo mer Federal Reserve kutter renten, desto større er trusselen om en resesjon, noe som kan være til fordel for gull på lang sikt.

Milliardærinvestor John Paulson og Rich Dad Poor Dad-forfatter Robert Kiyosaki har begge nylig uttalt seg om gulls langsiktige potensial, med Paulson som antyder at sentralbankers økende etterspørsel etter gull vil gjøre det lurt å beholde investeringsreservene i gull.

Du kan også gjerne lese