Opprett varsel

IMF: Det verste er ennå ikke kommet for den globale økonomien

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 10.01.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24922,30 NOK/oz
  
- 38,10 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
315,97 NOK/oz
  
+ 4,07 NOK

IMF: Det verste er ennå ikke kommet for den globale økonomien

Det internasjonale pengefondet (IMF) har nedjustert utsiktene for verdensøkonomien neste år og sier at vi kan bli rammet av en mer alvorlig økonomisk krise enn forventet. Krigen i Ukraina, nedgangen i Kina og global inflasjon, som får sentralbanker til å heve renten, blir nevnt som hovedårsakene.

«Den globale økonomien står overfor alvorlige utfordringer,» sa IMFs sjeføkonom Pierre-Oliver Gourinchas på en pressekonferanse. «Det er tre hovedkrefter som påvirker det – krigen i Ukraina, økningen i levekostnadene på grunn av inflasjonspresset og nedgangen i den kinesiske økonomien.»

IMF advarer om at det er svært høy risiko for å ta feil beslutninger angående penge-, finans- og finanspolitikk for øyeblikket. Det er også mye usikkerhet og stress i finansmarkedene. IMF mener at å heve renten for raskt kan føre til en global økonomisk krise.

Samtidig sies det imidlertid at det er viktig for land å kontrollere inflasjonen og langsiktige inflasjonsforventninger gjennom pengepolitikken. Totalt sett ønsket imidlertid IMF Federal Reserves nåværende handlinger velkommen.

IMF forventer at den globale inflasjonen topper seg på slutten av dette året, men at den forblir høy lenger enn forventet. Global inflasjon sees på 8,8 % i år, 6,5 % neste år og 4,1 % i 2024. Samtidig er det erkjent risiko for høyere langsiktig inflasjon.

I tillegg advarte IMF om at risikoen for det globale finansielle systemet har «forverret seg betydelig». På tvers av store aktivaklasser har markedslikviditeten falt markant, noe som kan føre til uventede og skarpe bevegelser i markedene.

Tøffe tider i vente

IMFs utsikter for oktober antyder at den globale økonomiske veksten kan bli under 2 % neste år. Sannsynligheten for dette scenariet er tilordnet 25 %. Historisk sett er dette et svært lavt nivå. Veksten har vært så lav i fem år siden 1970. Under referansebanen skal veksten være 2,7 %. I verste fall, som anses å ha en sannsynlighet på 10-15 %, er veksten under 1 %.

For den globale økonomien betyr så små tall mye. IMF anslår at en tredjedel av verdensøkonomien vil falle.

«Kort sagt, det verste har ennå ikke kommet, og mange mennesker vil måtte oppleve en resesjon i 2023,» sa Gourinchas. «2 % er et veldig lavt tall. Det har bare gått fem år, og hvis du ser på disse årene mer detaljert, finner vi at i 1973 var det oljekrisen, i 1981 hevet Volcker renten kraftig, i 2008 var det den globale finanskrisen. Disse er alle i vårt kollektive minne som vanskelige tider.»

Italias økonomi med høy risiko

IMF-økonom Petya Koeva Brooks snakket også om virkningen av inflasjon og energikrisen på den italienske økonomien.

«Vi forventer at Italia går inn i en resesjon [minst to kvartaler av resesjon] i de kommende kvartalene. Energikrisen har hatt stor innvirkning, så vel som høy inflasjon, som har en skadelig effekt på folks reelle inntekter.»

Når det gjelder risikoen for Italias utsikter, er det mer sannsynlig at ting blir verre enn forventet, sa Brooks. Effekten av energimarkeder i Italia vil fortsette å være veldig stor, sa hun.

Du kan også gjerne lese