Opprett varsel

Penger har blitt trukket ut fra amerikanske banker i rekordfart

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 08.11.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24712,40 NOK/oz
  
- 65,90 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
328,82 NOK/oz
  
- 10,08 NOK

I amerikanske banker har innskuddsvolumene begynt å falle raskt etter pengetrykkboomen etter koronaviruset. Dette viser at vårens bankkrise ytterligere undergravde folks tillit til banksektoren og kan bidra til å skape deflasjonspress.

Innskudd i amerikanske banker falt år-til-år for første gang siden data ble samlet inn i slutten av juni, ifølge data fra Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Innskuddsvolumet i den amerikanske banksektoren falt med 4,8 prosent fra år til år til 17,27 billioner dollar. Bankkjøringene som fant sted på våren under og etter kollapsen av tre banker – First Republic, Signature Bank og Silicon Valley Bank – bidro til dette. Bankinnskudd falt år-til-år for første gang siden 1994, da data begynte å samles inn.

De fleste store amerikanske banker rapporterte nedgang i innskudd, med rundt 30 prosent av fallet på 871,6 milliarder dollar i innskudd fra topp fire – JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo og Citigroup.

Hvis vi sammenligner dataene etter kvartal, falt innskuddene for femte kvartal på rad. Innskudd falt hovedsakelig på grunn av usikrede innskudd. FDIC har nemlig forsikret opptil 250 000 dollar for hvert innskudd – dersom noe skulle skje med banken, er dette beløpet forsikret av staten. Vårens bankkrakk skapte frykt hos folk, og mange har tatt ut innskudd fra banker som overskrider forsikringsgrensen.

Kvartalsvis endring i amerikanske bankinnskudd (milliarder dollar)

 

Grafen viser hvordan innskuddene begynner å vokse veldig kraftig i første kvartal 2020. Dette er knyttet til pengetrykking fra sentralbanker, som i stor grad gikk inn i statsbudsjettet og ble brukt til å foreta direkte utbetalinger til folket. De pengene havnet på folks bankkontoer. Det er interessant at pengetrykkingen fra det foregående tiåret ikke ble så aggressivt reflektert i bankinnskudd, fordi pengene stort sett forble i finansmarkedene og dermed forbedret kapitaliseringen til bankene. Det siste tiåret skjedde den største kvartalsøkningen i fjerde kvartal 2012, da innskudd økte med 313 milliarder dollar. Sammenlignet med begynnelsen av 2020 var dette tre ganger mindre vekst.

Det er også bemerkelsesverdig at nedgangen i innskudd startet allerede før bankkrisen våren 2023. Som det fremgår, begynte innskuddsvolumene å falle allerede i andre kvartal 2022. Den siste store nedgangen i innskudd skjedde tidlig i 2010, da innskuddene falt med 86 milliarder dollar over to kvartaler. Dermed er fallet i innskudd umiddelbart etter finanskrisen nesten ti ganger mindre enn dagens.


Deflasjonsprosess

Alle pengene som gikk til innskudd i 2020 og 2021 gikk direkte inn i realøkonomien og var en av hovedårsakene til inflasjonen. Nedgangen i volumet av innskudd gjenspeiler den omvendte prosessen med å ta ut penger fra økonomien. Dette er også tydelig indikert av nedgangen i mengden penger i omløp i USA.

Dersom bankinnskudd reduseres, må bankene redusere utlån for å balansere balansen. En stor del av pengene som var i innskudd har også flyttet til pengemarkedsfond. Det er riktig at volumene av lån og leieavtaler fortsatt vokser i amerikanske banker, men en viss nedgang har blitt lagt merke til de siste årene.

La oss huske at dagens pengesystem i stor grad er avhengig av veksten av lån i økonomien. Med lånet skapes det nye dollar i omløp som tilkommer renter. Hvis lånet betales tilbake, utslettes hoveddelen av lånepengene (pengebeløpet synker), men rentene består. Siden i hovedsak alle pengene i omløp er opprettet på lånetidspunktet, er det nødvendig å ta opp nye lån for å betale renten på tidligere lån. Dermed er dagens pengesystem helt avhengig av veksten i volumet av lån.

Samtidig fortsetter Federal Reserve å holde styringsrentene på de høyeste nivåene på 20 år, i en tid hvor systemet har blitt massivt belånt gjennom låneopptak. Nedgangen i pengemengde og innskudd tyder klart på at det kan komme et veldig sterkt deflasjonspress. Dette tyder på at for å holde dagens system samlet, må rentene settes ned igjen, ellers kan vi havne i en deflasjonsspiral som allerede er mye vanskeligere å komme ut av.

Det er sannsynlig at rentene først blir satt ned når det raskt surner til i realøkonomien. På det tidspunktet er det imidlertid allerede for sent å senke renten. Antagelig vil krisen bli overreagert igjen, og siden de underliggende trendene er langsiktig støttende for inflasjonen, kan vi se en plutselig akselerasjon av inflasjonen igjen om noen år.


Innskudd i de største bankene faller

JPMorgan har flest innskudd, de har ligget på førsteplass blant bankene tre år på rad. Totale innskudd der falt 2,8 prosent år-over-år til 2,07 billioner dollar, til tross for 1. mai-overtakelsen av First Republic Bank og dens innskudd.

«I en tid med kvantitative lettelser forventer vi også en moderat nedgang i innskudd på tvers av våre virksomheter,» sa JPMorgan CFO Jeremy Barnum etter å ha rapportert kvartalsresultater i juli. Såkalt kvantitativ lettelse er en anti-pengeutskriftsprosess der Federal Reserve selger eiendeler som tidligere er kjøpt på markedet med nyskapte penger, noe som betyr at tidligere skapte penger forsvinner fra sirkulasjonen.

Bank of Americas totale innskudd falt 5 prosent til 1,89 billioner dollar. Bank of Americas markedsandel i USA er 10,9 prosent. Wells Fargos innskudd falt 6 prosent til 1,38 billioner dollar. Citigroups innskudd falt 0,8 prosent til 757 milliarder dollar.

S&P Global kompilerte en liste over de 15 største bankene og deres innskuddsvolum fra FDIC-data:

Innskuddsvolumer fra de 15 største amerikanske bankene

 

Blant de 15 største bankene falt innskuddene mest hos Charles Schwab Corp, totalt 31,1 prosent til 304,8 milliarder dollar. Utgangen var hovedsakelig fra investeringskontoer (meglerkontoer).

Bank of Montreal hadde den største gevinsten – deres innskudd vokste med så mye som 52 prosent fra år til år til 202,2 milliarder dollar. Mye av dette skyldtes oppkjøpet av Bank of the West i februar.

Den beryktede Silicon Valley Bank (SVB) var den 15. største banken i USA målt i innskudd per slutten av juni 2022. Nå har de forsvunnet fra listen fordi banken ble insolvent. Du kan lese mer om kollapsen av Silicon Valley Bank her.

Du kan lese om de viktigste risikoene ved det globale banksystemet som kan føre til en ny bankkrise her.

 

 

Du kan også gjerne lese