Opprett varsel

Stille før stormen. Hva vil skje med prisen på gull?

Publisert etter Ronald Sookael kategori Nyheter på 10.08.2023
Gullpriser (XAU-NOK)
24922,30 NOK/oz
  
+ 45,30 NOK
Sølvpris (XAG-NOK)
315,97 NOK/oz
  
+ 4,30 NOK

I dagens ustabile økonomiske landskap er det viktigere enn noensinne å forstå vanskelighetene med gullmarkedet. Som en av de viktigste investeringsmidlene kan gullets prisbane gi innsikt i bredere økonomiske trender. Denne artikkelen dykker ned i de siste mønstrene i prissvingningene i gullmarkedet, påvirkning av renter, potensiell lavkonjunktur risiko og de påfølgende implikasjonene for investorer.

Gullmarkedet har vært relativt stabilt de siste månedene. Siden toppene nådde i mai, har gullet falt litt og beveget seg sidelengs om sommeren. Imidlertid vil et vendepunkt sannsynligvis nås i løpet av neste år, noe som vil presse gullprisene høyere.

Siden slutten av mai har gullprisen vært stabil. Gullgullprisene har holdt seg i et ganske smalt område (mellom $ 1900 og $ 1980). På kort sikt er hovedspørsmålet for investorer om gull vil være i stand til å holde på dagens nivåer og bryte 2000-dollarbarrieren igjen. Om noen år vil prisen påvirkes mest av hva som skjer i økonomien og om rentene begynner å falle eller ikke.

I slutten av juli besluttet den amerikanske sentralbanken å heve styringsrenten med 0,25 prosentenheter, til et intervall på 5,25–5,5 prosent. Dette var en forventet beslutning og hadde ikke mye innvirkning på gullprisen. Sist den amerikanske styringsrenten var på et så høyt nivå var for mer enn 22 år siden.

I begynnelsen av juli var gull sterkt påvirket av lavere enn ventet amerikanske inflasjonstall. Etter det var det enda flere spekulasjoner om at julis renteheving var den siste i syklusen. Dette økte gullprisen. Det er også bemerkelsesverdig at dollaren styrket seg i andre halvdel av juli, men gull klarte å opprettholde et høyt prisnivå.

I juli steg gullprisen med totalt 2,4 prosent til 1965,6 dollar per unse. I de første dagene av august har gull imidlertid falt kraftig og handles for tiden til 1936 dollar. Sølvprisen steg med 8,8 prosent i juli for å avslutte måneden til en sølvpris på 24,7 dollar.

Er rentehevingene over?

Sannsynligheten for at den amerikanske sentralbanken hever renten i september er mindre enn 20 prosent, ifølge markedsestimater. I juni indikerte den amerikanske sentralbanken at det var planlagt ytterligere to rentehevinger i år. Markedene tror imidlertid ikke på dette og satser på at det ikke blir flere rentehevinger i år.

Høyere renter er generelt dårlige for gull, da de har en tendens til å øke obligasjonsrentene, noe som igjen øker alternativkostnaden for gull (den forutgående avkastningen hvis en investering velges over en annen).

Gullprisen har også nå priset inn det faktum at den amerikanske sentralbanken ikke lenger hever renten. Dette betyr at hvis det er en betydelig endring i økonomiske data (for eksempel inflasjon eller arbeidsmarkedsdata), kan dette føre til en kraftig endring i renteforventningene, noe som sannsynligvis også vil føre til at gullprisen beveger seg. For øyeblikket er utsikten ganske bearish.

Men hvis renten skulle bli hevet ytterligere, kan det ha en sterk knock-on effekt på gullprisen. Dette vil trolig bety at gull vil falle under støttenivået på 1900 dollar.

Risikoen for en resesjon er ganske høy

På den annen side er en resesjon (minst to fjerdedeler av en resesjon) sannsynlig. Dette antydes av inversjonen av rentekurven (du kan lese mer om det her) og til en viss grad av økonomiske data. Historien har også vist at slike raske rentehevinger tradisjonelt har blitt etterfulgt av resesjoner.

Det innebærer at sentralbankene allerede ved utgangen av dette året eller i første halvår neste år kan reversere pengepolitikken.

Et rentekutt ville trolig tilsi et fall i realrenten (inflasjonsjusterte renter). Realrenter er en av de viktigste faktorene som har en betydelig innvirkning på gullprisen. Selvfølgelig avhenger realrentene også av inflasjonen, som sannsynligvis vil avta ytterligere i en lavkonjunktur.

Samtidig er den pengepolitiske responsen på en lavkonjunktur svært forutsigbar. Som sagt vil rentene begynne å falle. For det andre kunne sentralbankene begynne å trykke penger igjen, noe som igjen ville være inflasjonsdrivende. I tillegg er det en rekke langsiktige faktorer som underbygger inflasjonen, som global mangel på arbeidskraft, aldrende befolkninger og deglobalisering.

Stagflasjon kan være i vente

Dermed kan vi stå overfor et miljø der inflasjonen ikke avtar betydelig, men økonomien faller eller stagnerer (også kjent som stagflasjon), der realrentene faller, noe som er veldig positivt for gull.

Vi er nær et vendepunkt. Vi vil se i år eller tidlig neste år hva tilstanden i økonomien vil være og hva sentralbankene vil gjøre med renten. For øyeblikket ser det ut til at rentene vil bli sittende fast på dagens nivåer en stund.

Men hvis du ser på historien, har ikke rentene holdt seg på dette platået lenge. Den lengste perioden var fra august 2006 til juli 2007, da renten holdt seg på 5,25% i 11 måneder. Vanligvis, når rentene har toppet, har de begynt å falle mindre enn et halvt år senere, ettersom økonomien har forverret seg.

Hva kan vi forvente av gullprisen i de kommende månedene?

Så vi kan forvente at gull vil bevege seg sidelengs i de kommende månedene, og handle i $ 1900–2000-serien. Men ved slutten av året eller første halvdel av neste år, forventer jeg å se en pris på mer enn $ 2000 og potensielt nye rekorder. Det vil trolig skje når amerikansk økonomi svekkes og rentene begynner å falle igjen.

Det avhenger imidlertid også i stor grad av dybden av lavkonjunkturen. Hvis nedgangen skulle bli dyp, kan den ledsages av en form for likviditetskrise, noe som betyr at finansmarkedene midlertidig vil selge gull for å forbedre likviditeten. Det er imidlertid normalt at den påfølgende monetære nedsmeltingen etterfølges av en rask styrking av gullprisen, slik vi så i kjølvannet av både krisene i 2008 og 2020.

Generelt er gullinvestorer for tiden på sidelinjen, og så langt kan vi forvente at sidelengs bevegelse vil fortsette. Men når bildet begynner å klarne, kan prisbevegelsene bli veldig raske.

Markedet for edle metaller, som reflekterer globale økonomiske følelser, forblir under investorers vaktsomme øyne. Mens dagens trender indikerer en periode med relativ prisstabilitet, antyder det komplekse samspillet mellom renter, økonomiske indikatorer og historiske mønstre potensiell volatilitet fremover. Investorer og markedsovervåkere bør forbli årvåken, tilpasningsdyktig og informert for å navigere i mulige vendinger i gullmarkedet.

Du kan også gjerne lese